נתון זה מציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשה. הנתון מתפרסם אחת לחודש, בין התאריכים 16 ל – 19 ומוגדר כנתון עם רמת תנודתיות גבוהה והשפעה על השווקים.

אישורי בנייה רבים מבעבר ומהצפי מעידים על התפתחות הכלכלה במדינה. בנייה חדשה משפיעה באופן ישיר על הביקוש לעובדים, חומרי גלם, מצורי צריכה וכו' ויכולה להשפיע על הסקטורים בהתאם. למשל, נתון טוב עשוי לגרום למניות של חברות מענף הבניה וחומרי הגלם לעלות. בנוסף, נתון גבוה מהצפוי עשוי לגרום להשפעה חיובית על הדולר.

משקיעים וכלכלנים מייחסים חשיבות רבה לנתונים המתפרסמים בענף הבנייה בשל החשיבות של ענף הנדל"ן בהתפתחות הכלכלה.

אישורי בנייה Building Permits

אישורי בנייה Building Permits

WhatsApp זמינים לכל שאלה