השקעות בשוק ההון – מושגים בסיסיים שחייבים להכיר

שוק ההון הוא זירה מאוד מעניינת, אך גם מורכבת, בה קיים פוטנציאל לעשיית רווחי הון באמצעות השקעות בניירות ערך ומכשירים פיננסיים שונים. על שוק ההון אנו שומעים כל הזמן במהדורות החדשות, אך דווקא מסיבה זו רבים נרתעים מהשקעות בשוק ההון… זה פשוט נשמע כמו סינית. המוספים הכלכליים ואתרי האינטרנט מלאים בראשי תיבות ומושגים שרבים אינם יודעים מה פירושם, דבר שרק מרחיק אותם יותר ויותר מהשקעות בשוק ההון. אז במיוחד עבור כל מי ששוק ההון נשמע לו סינית, להלן מדריך קצר של מושגים שבוודאי תיתקלו בהם:

השקעות בשוק ההון מושגים

השקעות בשוק ההון מושגים

אג"ח – ראשי התיבות של אגרות חוב. זהו כלי בעזרתו מגייסים הון. חברה יכולה להנפיק אגרות חוב שהן בעצם התחייבות לשלם לרוכש התעודה תשלומים אשר נקבעו מראש.

אג"ח ממשלתי – לא רק חברות מנפיקות אגרות חוב, אלא גם בנק ישראל מנפיק אגרות חוב ממשלתיות.

אופציית PUT – נקראת גם אופציית מכר. מי שרכש אופציה זו בעצם מחזיק בזכות למכור מספר מסוים של מניות במחיר שהוגדר מראש במועד פקיעת האופציה.

אופציית CALL  – נקראת גם אופציית רכישה. מי שמחזיק אופציה זו נהנה מזכות לקנות מניות בכמות ובמחיר שסוכמו מראש במועד פקיעת האופציה. זהו מונח שעליו תשמעו הרבה בהשקעות בשוק ההון.

אפיק צמוד – אפיק השקעה הצמוד למדד או למטבע מסוים.

דיבידנד – תשלום המחולק לבעלי המניות מתוך רווחי החברה, הוא משולם באופן יחסי. לא חלה על החברה חובה לשלם דיבידנד.

היוון  – הערך הנוכחי של תקבולים או הפסדים עתידיים. משמש להערכת שווי וניתוח השקעות. חשוב מאוד להשקעות בשוק ההון.

מדד המחירים לצרכן – מדד עלות המחושב לפי סל צריכה משפחתי ממוצע. זהו מדד המתפרסם כל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדד ת"א 35 – בעבר כונה מדד המעו"ף, לאחר מכן מדד ת"א 25 ולאחרונה הפך למדד ת"א 35. זהו מדד הדגל של הבורסה בתל אביב והוא מחושב על פי נתוני המסחר של 35 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה.

מכפיל הון – היחס בין שווי השוק של החברה לבין ההון העצמי שלה. רלוונטי בעיקר לחברות בהן הפעילות סובבת סביב ההון העצמי, כמו בנק למשל.

ניתוח טכני – שיטה לניתוח ערכי נכסים פיננסיים על מנת לזהות מגמות ודפוסים מחזוריים ולבנות השקעות על סמך זה.

פיזור סיכון – מושג חשוב לצורך השקעות בשוק ההון. הכוונה היא להשקעות מגוונות על מנת להפחית הסיכון. אם למשל כל תיק ההשקעות שלכם קשור לתעשיית הנפט, כל משבר בתעשייה יגרום להפסדים כבדים. אך אם תפזרו בין ענפים שונים תפחיתו את הסיכון.

פק"ם – פיקדון קצר מועד.

רווח למניה – נתון המחושב על פי חלקות הרווח הנקי של החברה במספר המניות.

תעודת סל – זוהי אינה מנייה אך היא נסחרת כאילו הייתה מנייה. תעודת סל מייצגת מדד של כמה מניות יחדיו.

רוצים ללמוד עוד? הכנסו לעמוד מדריכים בשוק ההון או לימודי שוק ההון ותמצאו קורס שמתאים בדיוק עבורכם מהמגוון הרחב שיש בשוק


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. 
המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פינססי.
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

למאמרים נוספים >

מאמרים

דפדף ימינה ולחץ לקריאה

מה זה מכפיל רווח וכיצד הוא משחק תפקיד בבחירת השקעה אידיאלית?

מהי נקודת איזון?

קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR)

איך מבצעים הערכת שווי חברה?

WhatsApp זמינים לכל שאלה