מדד המחירים לצרכן (CPI – consumer Price Index)?

כדי לזהות מגמות בשווקים שונים, לזהות את כוח הקנייה של האוכלוסייה ולזהות תנודות כאלו ואחרות המשפיעות על יציבות המשק ושיעור האינפלציה, נעשה שימוש במדד המחירים לצרכן.

זהו כלי חשוב ומרכזי להערכת יוקר המחייה ולחיזוי מגוון רחב של תכונות במשק המקומי. בכלכלה הישראלי והאמריקאית כאחד,  מדובר באחד מהמדדים הנפוצים ביותר לשימוש והמועדפים שבהם עקב הנתונים המשמעותיים שהוא מכיל.

אך מהו מדד המחירים לצרכן consumer Price Index (CPI) למעשה, מה הוא בדיוק מודד, מתי הוא מתפרסם ומטעם מי? ברשימה הבאה נפרט את כל מה שחשוב לדעת על הכלי המשמעותי הזה.

מדד המחירים לצרכן (CPI - consumer Price Index)

עליות או ירידות במחירים משפיעות על השווקים

מה מודדים במדד המחירים לצרכן?

במדד זה מודדים למעשה את שיעור השינוי שנערך במהלך תקופה בהוצאות הנדרשות לקניית סל מוצרים קבוע המורכב ממגוון סחורות ושירותים אופייניים במשק. שינוי זה מגולם באחוזים המציינים את ההפרש בין מחיר ההוצאה בפרסום המדד הקודם ועד הנוכחי.

כדי לאמוד את מחיר סל המוצרים, מבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקרים רבים באופן שוטף שמטרתם להעריך את הרגלי הצריכה של הבית הישראלי. את כל הנתונים שנאספים, מרכזים לכדי דו"ח המציג את השינוי הכולל. 

מדד המחירים לצרכן הוא מדד שמתפרסם בישראל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שמודד את אחוז השינוי  במשך תקופה של חודש בהוצאה הדרושה לקניית סל קבוע של מצרכים ושירותים.

לצורך חישוב המדד הלמ"ס ביצעה (ומבצעת באופן שוטף) סקרים כדי לקבוע את התצרוכת הממוצעת של משקי הבית, כלומר את הסל המייצג, ובאופן שוטף מודדים את כל מרכיבי המדד ואת השינויים בהם וכך מקבלים את השינוי האבסולוטי במדד החודשי.

הסחורות והשירותים השונים מקבלים משקל משתנה בתוך המדד והשיעור הסופי נובע מקיזוז וניכוי כלל השינויים שחלו בכל אחד מהם. כך למשל, אם מחיר החלב מהווה 3% מהמדד וחלה בו עליה של 100%, הוא מוסיף למדד 3%. נניח שמחיר הביצים הוא 1% מהמדד וחלה בו ירידה של 50%. כלומר, בסך הכול השפיעו מוצרים אלו על המדד בשיעור של 2.5%. 3% של עליית מחירי החלב בניכוי 0.5% של הירידה במחיר הביצים. 

כיצד נקבע סל המוצרים הממוצע?

במדד המחירים לצרכן קיימים כ-1,400 שירותים וסחורות והסקרים נערכים בקרב כ-12,000 משפחות. היקפו הרח של המדגם מבטיח נתונים אמינים למדי, אך כדי לקבל תמונה מדויקת, נדרשות לא מעט התאמות. רכיבים שונים בסל מקבלים משקל שונה. כך למשל, בעוד שהמזון תופס כ-16% מהמדד, הוצאות הדיור מהוות כרבע מכלל המדד. הסקרים נערכים בקרב חמשת העשירונים המרכזיים.

מה עוד המדד לא מודד? כל מה שקשור לנכסים, חסכונות, השקעות, לא מוגדרים כסל הוצאות ולכן לא מחשבים אותם במסגרת המדד. לדוגמה –  שיפוץ בדירה לא נכלל במדד, דמי ניהול על קרנות נאמנות, דמי ניהול על פנסיה, זה לא חלק מהמדד.

מתי הוא מתפרסם?

הלמ"ס מפרסמת את מדד המחירים לצרכן ב-15 מדי חודש בשעה 18:30, או בשעה 14:00 כשה-15 לחודש חל בערב שבת או חג. גם בארה"ב מפורסם המדד באותו הזמן ונערך על ידי הלשכה הסטטיסטית של משרד העבודה האמריקאי. 

מדד המחירים לצרכן 2020

נכון לאוקטובר 2020, מדד המחירים לצרכן בישראל עומד על שינוי של 0.1%-. מדובר בתנודה אופיינית למדד הישראלי אשר נמצא בממוצע על האפס.

מלבד עליות וירידות זעירות של עשיריות האחוז, יוקר המחיה בישראל כפי שהוא מגולם במדד זה נותר די יציב. מדד זה, יחד עם שערי הריבית ונתון המכירות הקמעונאיות, מהווים כלים יעילים למעקב אחר תנודות האינפלציה.

 


הסקירה מבוססת על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. 
המידע המופיע בסקירה אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

למאמרים נוספים >

אירועים כלכליים

דפדף ימינה ולחץ לקריאה

תמ"ג - תוצר מקומי גולמי (GDP)

החלטת ריבית (Interest Rate Decision)

מדד מכירות בתים קיימים בארה"ב (Existing Home Sales)

מדד התעסוקה של ארה"ב (ADP Nonfarm Employment Change)

WhatsApp זמינים לכל שאלה