אג"ח הוא נייר ערך שבאמצעותו חברה לווה כספים ובו היא מתחייבת לשלם למחזיק ריבית ולפרוע את הקרן במועדים שנקבעו מראש (בדומה להלוואה).
ניתן לקנות ולמכור אג"ח בבורסה בכל עת.

הסכם בין קונה ומוכר, לרכוש או למכור נייר ערך מסוים במחיר ספציפי בתוך תקופת זמן קבועה מראש. בבורסה בתל-אביב נסחרות אופציות רכש (Call) ואופציות מכר (Put).
רוכש האופציה משלם פרמיה עבור הזכות לרכוש או למכור את נכס הבסיס (לדוגמה: מדד ת"א 35) במחיר מוסכם מראש ("מחיר המימוש") ובתאריך ידוע מראש ("מועד הפקיעה").

רכישה ומכירה של אותו נכס פיננסי בשני שווקים שונים לשם ניצול הפרשי מחירים זמניים.
לדוגמה: רכישה של מניית טבע בארץ ומכירה בבורסה בניו יורק.

דו"ח המתפרסם ע"י החברות הציבוריות אחת לשלושה חודשים (רבעוני) ואחת לשנה (שנתי).
הדו"ח כולל סקירת מנהלים ונתונים כספיים על מצב החברה כגון: מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים ועוד.
הרבה מן המשקיעים מסתמכים על דוחות כספיים אלו בהחלטה האם לרכוש או למכור מניות של חברה.

רווחי החברה המשולמים לבעלי המניות.
הדיבידנד מחולק לבעלי המניות לפי חלקם בהון החברה (מספר המניות שהם מחזיקים).

גיוס כספים על ידי חברה באמצעות מכירת מניות לציבור.

תאגיד הרשום כחבר בורסה, העוסק בקניה ומכירה של ניירות ערך בעיקר עבור לקוחותיו.

חברה שמניותיה נסחרת בשתי בורסות, למשל: בתל-אביב ובארה"ב.
כיום נסחרות בתל אביב מעל 50 חברות דואליות, מרביתן נסחרות בבורסת נאסד"ק בארה"ב.

מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה.
חוזה עתידי הוא הסכם לתקופה מוגדרת מראש בין קונה ומוכר על מחיר וכמות של מוצר מסוים (נכס בסיס) ועל תאריך ביצוע העסקה.

יום האקס הוא יום המסחר הראשון לאחר יום הקום (ראה פירוט למטה).
יום זה הוא היום הראשון בו נסחר נייר הערך ללא הזכות לקבלת ההטבה שהוכרזה ע"י החברה (חלוקת דיבידנד למשל).
ביום האקס מחיר המניה יורד בגובה ההטבה נטו.

יום הקום הוא היום הקובע. בסופו נקבע מי זכאי להטבות (דיבידנד, מניות הטבה, ריבית וכו').
המועד בו מתבצע התשלום או הענקת הזכויות בפועל הוא מאוחר יותר, והמחזיק בני"ע ביום הקובע יקבלם גם אם מכר אותו לאחר היום הקובע.

לוט זו יחידת מידה המסמלת את שווי עסקה בשוק המסחר במט"ח
בזירות המסחר לוט שווה ערך ל100,000 יחידות מהמטבע המוביל בצמד.
לדוגמא אם אנחנו קונים לוט יורו/דולר(יורו המטבע המוביל) זה אומר שאנו קונים 100,000 יורו בעזרת דולרים.
ישנה יחידת מידה מיני לוט שזה 10,000 יחידות ומיקרו לוט שזה 1,000 יחידות.

מדדי מניות משקפים את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות נבחרות של מניות הנסחרות בבורסה.
לדוגמא: מדד ת"א 35 משקף את רמת המחירים של 35 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בישראל.
שינוי במדד משקף את ממוצע השינוי בתשואה של כלל המניות במדד.

המסחר בשוק ההון מאפשר לך לסחור במינוף (קבלת אשראי).
מינוף מאפשר לסוחרים ליצור חשיפה ולפזר את ההשקעה בהיקף גדול משמעותית מסכום הכסף שיש בחשבון בפועל.
ככל שהמינוף גבוה יותר, הסיכויים לרווח גדול יותר עולים, אך כך גם הסיכויים להפסיד, לכן כדאי להפעיל שיקול דעת אם ומתי להשתמש בו.
למינוף (אשראי) לרוב יש עלויות.

בשוק המט"ח קיימים עשרות צמדים של מטבעות אך ישנם צמדי מטבעות מובילים (מייג'ורים) ובהם מתבצעות רוב העסקאות.
בקבוצה זו נכללים שמונה מטבעות של כלכלות גדולות:
דולר ארה"ב (USD), אירו (EUR), פאונד (GBP), דולר קנדי (CAD), דולר אוסטרלי ((AUD, דולר ניו זילנדי(NZD), יין יפני (JPY) ופרנק שוייצרי (CHF).
דולר ארה"ב הוא המטבע הדומיננטי בעולם ובכל המייג'ורים הוא מופיע אלו הצמדים לפי החשיבות ועם הכינוי שלהם בעולם הפורקס: EUR/USD יורו-דולר
USD/JPY דולר-יין
GBP/USD פאונד-דולר
USD/CHF דולר-צ'יף
AUD/USD אוסטרלי-דולר
USD/CAD דולר-קנדי
NZD/USD ניו זילנדי-דולר

מנהל תיקי השקעות הוכשר והוסמך כדי לבנות ולנהל את תיקי ההשקעות של לקוחותיו. כלומר, למנהל התיקים יש ייפוי כוח לפעול בתיק הלקוח לפי שיקול דעתו.
מנהל תיקי השקעות יכול לספק גם שירותי ייעוץ או שיווק השקעות.

מניה היא סוג של נייר ערך המקנה למחזיק בו מעמד של שותף בחברה. מעמד כל שותף בחברה מתחזק ככל שיש בידיו יותר מניות. המניות של החברות הציבוריות נסחרות בבורסה.

חברה בת של הבורסה, שבאמצעותה מתבצעת סליקה של ניירות ערך בתום המסחר בבורסה.
דהיינו, העברת הכספים למוכרי ניירות הערך תמורת מכירתם, והעברתם של ניירות הערך לקונים.
בנוסף המסלקה מעבירה למשקיעים (באמצעות חברי הבורסה) תשלומי ריבית, פדיון קרן, דיבידנדים וכו'.

מרווח הוא ההפרש בין מחיר הקניה למחיר המכירה.
תמיד נקנה במחיר הגבוה ממחיר המכירה, לכן ברגע שנבצע עסקה מיד תשתקף עמלה בהתאם לגובה המרווח ושווי העסקה. ככל שהמרווח נמוך יותר, כך עלות העסקה תהיה נמוכה יותר.
מרווח נראה כך: EUR/USD 1.1281 / 1.1280 – המחיר השמאלי (1.1280) הוא המחיר לקניה ואילו הימני (1.1281) הוא המחיר למכירה.

נגזרים הם מכשירים פיננסיים, שמחירם נגזר (קשור) ממחירו של נכס אחר, הנקרא "נכס הבסיס".
קיימים שני סוגים עיקריים של נגזרים בבורסה בתל-אביב: אופציות וחוזים עתידיים.

מסמך המונפק על ידי חברה או ממשלה ומקנה למחזיק בו זכויות שונות. בין ניירות הערך ניתן למצוא מניות, אג"ח, כתבי אופציות ועוד.

ריכוז פקודות הקניה (הביקוש) ופקודות המכירה (ההיצע) בנייר ערך בכל רגע נתון.
הבורסה חושפת את ספר הפקודות שלה לציבור המשקיעים והוא מהווה כלי חשוב בהחלטות ההשקעה שלהם.

פיפס (או פיפ) היא היחידה שלפיה מחשבים את העמלה, הרווח או ההפסד בעסקה.
במרבית צמדי המט"ח, מופיעות ארבע ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
הספרה הרביעית לאחר הנקודה היא הפיפ: 1.1281
הערך הכספי של פיפ משתנה על פי גודל העסקה והצמד שבו מבצעים את העסקה.

מסחר במט"ח מתבצע כאשר מוכרים מטבע אחד וקונים מטבע אחר, לשני המטבעות האלה קוראים צמד.
המטבע הראשון בצמד המטבעות נקרא "מטבע הבסיס" והמטבע השני בצמד נקרא "המטבע הנגדי" (או מוביל ומובל).

גוף שקיבל אישור מהבורסה להגיש, במקביל, פקודות קנייה ומכירה לאותו נייר ערך או נגזר, על פי כללים שהבורסה קבעה, במטרה להגדיל את הסחירות בו.

מכשיר פיננסי המאפשר השקעה משותפת בניירות ערך, הפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם.
ההשקעה מתבצעת באמצעות חברה לניהול קרנות "מנהל קרן".
קרנות נאמנות איננה נסחרת בבורסה, ההשעקה מתבצעת באמצעות רכישת יחידות השתתפות המקנות חלק בתיק ההשקעות שלה ושווי יחידות קרן נקבע בכל סוף יום מסחר ע"י שווי נכסיה בניכוי התחייבויותיה.

שוויה הכספי של חברה הנמדד על ידי מכפלת מספר המניות במחיר המניה.

שוק בירידות שערים, נקרא ככה מכיוון שהדוב תוקף הוא מוריד לקרקע את קורבנותיו.

שוק בעליות שערים, נקרא ככה מכיוון שהשור תוקף הוא מעיף את קורבנותיו למעלה עם קרניו.

הרווח או ההפסד שמפיק משקיע על השקעתו.
כך למשל אם משקיע רכש מניה במחיר של 100 שקלים ומכר אותה במחיר של 120 שקלים אחרי שנה, התשואה השנתית על השקעתו הסתכמה ב-20%.

תעודות סל אלו מכשירים פיננסים אשר עוקבים אחרי מדדי מניות, אג"ח, סחורות ועוד.

WhatsApp זמינים לכל שאלה