מיהו בעל עניין, מה ההבדל באחוז האחזקה בינו לבין בעל שליטה, מה תפקידו בחברה ומה עושים כדי למנוע ניגוד אינטרסים שיוביל אותו לשימוש במידע פנים? כל התשובות כאן

שומרים על הרף ועושים עסקאות מתחת לרדאר. בעל עניין


לפי חוק החברות, בניגוד לבעל שליטה שחייב להחזיק בלפחות 10 אחוז מהמניות, או שהינו בעל רוב המניות בחברה פרטית, בעל עניין הוא "בעל מניות מהותי". הוא מוגדר כבעל הסמכות למנות דירקטור או מנכ"ל. הוא יכול להיות גם המנכ"ל בעצמו. 

אבל מה בדיוק תפקידו בחברה והאם הוא עשוי להפוך לבעל שליטה בעתיד? האם הוא יכול למנות את עצמו לתפקיד בכיר? הנה כל מה שחשוב לדעת.

מה זה בעל עניין?

ראשית, חשוב להבין שההגדרה עצמה קיימת במספר חוקים. ראשית, חשוב להבין כמה אחוז מניות הוא מחזיק. 

אז לפי חוק ניירות ערך, הוא צריך להחזיק בלמעלה מ-5 אחוז מהון המניות של חברה. אם שמעתם על אדם שהינו בעל עניין בחברה שמונפקת בבורסה, אז הוא מחזיק בלפחות 5 אחוז ממנה.

בעל שליטה בחברה ציבורית, לעומת זאת, יכול להחזיק ב-10 אחוז. כלומר, הוא יוכל להפוך בעתיד לבעל שליטה אם ירכוש עוד מניות ויכפיל את אחזקתו. כזכור לכם, גם המנכ"ל וחברי הדירקטוריון הם בעלי עניין.

לפי חוק הבנקאות, אגב, הוא מוגדר כמי שמחזיק יותר מ-20 אחוז מאמצעי השליטה של חברה מסוימת.

בנוסף, הוא מופיע גם בחוקים נוספים. בחוק הרשות השנייה נכתב כי הוא מחזיק בלפחות 5 אחוזים מאמצעי השליטה בתאגיד. אפשרות נוספת: יחזיק בלפחות 10 אחוזים אם החברה נסחרת בבורסה.

בחוק התקשורת הוא מוגדר כמי שמחזיק בחמישה אחוזים באמצעי השליטה. גם בחוק הרשות לפיתוח הגליל נמצאה הגדרה לבעל עניין. שם הוא בעל חלק של 5 אחוזים לפחות מהון התאגיד או מכוח ההצבעה בו.

איך מונעים ניצול לרעה?

בידי בעלי עניין כוח רב. הם מעורבים בעניינים רבים הנוגעים לחברה, בדוחות כספיים ואפילו בעסקאות. כדי למנוע מצב שבו הוא מנצל לרעה את היחסים עם החברה, נקבעו הוראות מיוחדת.

כך למשל, ככל שהעסקה נוגעת אליו יותר בפן האישי, שהוא בעל ניגוד אינטרסים למשל, יידרשו אישורים רבים יותר למעורבותו. כמו כן, בעל עניין חל בחובת גילוי נאות. בנוסף, חלות עליו הגבלות בנוגע לסחירות בניירות ערך, משום שישנו חשש שינצל לרעה מידע פנים.

בעל עניין מחויב גם לדווח לתאגיד על כל שינוי באחזקות ניירות הערך שלו. אם בעל עניין חדל להיות כזה, הוא מחויב גם כן בדיווח.

למה לא להיות בעל עניין?

נתקלנו בלא מעט מצבים בהם בתי השקעות מסוימים מחזיקים ב-4.9 אחוז, פחות או יותר, ממניות של חברות אחרות. כך למשל, מצאנו כי בתי חלקם מקפידים לשמור באופן קבוע על אחוז אחזקה נמוך מ-5 אחוז, כדי שלא להפוך לבעלי עניין.

חברה ציבורית, למשל, מחויבת למסור דיווח של אחת לשבוע על בעלי העניין ושינוי באחזקות. הסיבה, ברוב המקרים, היא זהה: בית ההשקעות רוצה להישאר אנונימי. זה קורה כי אותו גוף לא רוצה שתדעו כמה הוא מכר או קנה והוא לא חייב לדווח לציבור על כל פעולה שלו.

אבל אז, בטח תשאלו, מה קורה אם שווי המניות משתנה כך שהוא עבר את המינימום של 5 אחוז? בדיוק בגלל זה, כל בית השקעות בודק בסוף כל יום מסחר את האחזקה שלו. אם הוא חצה את הרף – הוא פשוט מוכר את ההפרש ומשחרר המניות הנותרות לשוק.

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה