מיהו בעל שליטה, מה ההבדל בין בעל שליטה בחברה פרטית לבעל שליטה בחברה ציבורית, בכמה מניות הוא צריך להחזיק ומה תפקידו? כל הפרטים כאן

כולם בשביל אחד. בעל שליטה בחברה


המושג בעל שליטה, ששגור במגזיני הכלכלה, מוכר לרובנו. חלק מכם בטח עדיין חושב שהוא מחזיק ברוב מניות החברה ואחרים סבורים כי מדובר במי שבבעלותו 50 אחוז לפחות מהון המניות.

בעל שליטה, controlling shareholder, מוגדר באמצעות פקודת מס הכנסה. שם אפשר להבין בדיוק בכמה אחוזים מהחברה הוא צריך להחזיק כדי להפוך לכזה ומה עשוי לגרום לכך שההגדרה שלו תשתנה.

מה זה בעל שליטה?

אדם כזה יכול להשפיע על הפעילות שלה מכמה בחינות: הוא מעורב בקביעת מדיניות החברה וגם בפעילות השוטפת, אבל חייב להחזיק במינימום מהון המניות.

תיאורטית, כדי לקבל שליטה על חברה הוא יצטרך להחזיק ביותר ממחצית המניות. בפועל, בחברות רבות מספר המניות מפוזר גם אצל הציבור, לעתים אפילו רובן מוחזקות אצלו. לכן, מספיק ששיעור האחזקות יהיה במינימום הנדרש כדי לקבל רוב באסיפה הכללית וכדי להיות בעל שליטה בחברה.

כדי להבין מיהו, חשוב להבין כמה אחוז מניות הוא מחזיק. ובכן, הוא מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, אם לבד או באמצעות אחד מקרוביו באחד מאלה:

  1. 10 אחוז לפחות מהון המניות או 10 אחוז מכוח ההצבעה. 
  2. מי שמחזיק בלפחות 10 אחוז מהון המניות. כמו כן, גם מי שמחזיק באחוזים דומים מכוח ההצבעה.
  3. יכול להיחשב מי שמקבל לפחות 10 אחוז מהרווחים של החברה.
  4. יכול למנות מנהל.

כך או כך, הרעיון ברור: הוא שולט בחברה ומנתב את הפעילות שלה. יחד עם זאת, חשוב לדעת שההגדרה יכולה להשתנות בין חברות שונות. מיד תבינו גם למה.

בעל שליטה בחברה פרטית ובחברה ציבורית

ראוי להבחין בין חברה פרטית וחברה ציבורית. בחברות פרטיות, מדובר פעמים רבות על מי שמחזיק ברוב המניות של החברה. אם תרצו, ב-51 אחוז ומעלה. אבל בחברה ציבורית האחוז יהיה נמוך יותר, בדיוק כפי שהסברנו קודם.

נהוג לומר כי בחברה פרטית הוא גם בדרך כלל המייסד או מחזיק המניות בפועל, כלומר זה שיש לו רוב של זכויות הצבעה והוא זה שמקבל את ההחלטות. בחברה ציבורית, מונפקת למשל, סביר להניח כי ישנם בעלי מניות רבים ולכן גם מי שמחזיק באחוז קטן יותר יכול להיחשב כבעל שליטה.

החוק לניירות ערך קובע שבעל השליטה בחברה ציבורית צריך להחזיק יותר מ-5 אחוז בלבד, מהון המניות המונפק שלה. הוא יכול להיות גם מי שנחשב לבעל מניות שמחזיק ב-5 אחוז או יותר מכוח ההצבעה.

מה תפקידו?

על פי החוק לניירות ערך, מי שבידיו שליטה הוא זה שמכוון את פעילות התאגיד. החוק קובע שאדם שולט בתאגיד אם הוא מחזיק במחצית המשניות או בסוג אחר של אמצעי השליטה: זכות הצבעה באסיפה הכללית בחברה או בגוף מקביל או זכות למנות דירקטורים או מנכ"ל.

מה ההבדל בין בעל עניין לבעל שליטה?

ההבדל הוא פשוט: לפי חוק החברות, בעל עניין הוא "בעל מניות מהותי", כלומר מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנכ"ל. יחד עם זאת, הוא אינו בעל השליטה בחברה על פי ההגדרה שהזכרנו קודם.

יחד עם זאת, צריך לעשות הבחנה בין בעל עניין בחוקים השונים. לפי חוק ניירות ערך, הוא מי שמחזיק למעלה מ-5 אחוז מהון המניות של חברה ציבורית. אפשרות אחרת: מי שמחזיק ב-5 אחוז מכוח ההצבעה של החברה או יכול למנות דירקטור ומנכ"ל. גם המנכ"ל וחברי הדירקטוריון הם בעלי עניין.

לפי חוק הבנקאות, בעל עניין הוא מי שמחזיק יותר מ-20 אחוז מאמצעי השליטה. 

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

 

WhatsApp זמינים לכל שאלה