מה זה הון, מה ההבדל בין הון חוזר, עצמי ופיזי ומהו מודל לתמחור נכסי הון? אלה כל ההגדרות הנפוצות לשימוש במונח הזה

כסף

אז איזו צורה "לובש" הכסף שלכם – מזומן, נכסים או בעיקר התחייבויות?


אם אתם קוראים את מוספי הכלכלה או מתעניינים בשוק ההון בטח יצא לכם, לא אחת, לשמוע או לקרוא הגדרות שונות הקשורות למונח הון.

"בכמה נאמד הונו של איש העסקים?", "מדובר ביחסי-הון-שלטון", "מהו ההון העצמי של החברה?", וכדומה. לעתים, הפירוש של המונח הון שונה ממשפט למשפט. אבל כאשר אנחנו מדברים עליו בהקשר של שוק ההון, הכוונה היא ברורה.

מהו הון בהקשרים השונים, מה ההבדל בין הון חוזר להון פיזי ומהו מודל לתמחור נכסי הון? את כל זה אפשר ללמוד, כמובן, בקורס בסיסי בשוק ההון. אבל הנה לפחות חלק מהתשובות לשאלות החשובות.

מה זה הון?

המונח הון מייצג בדרך כלל את כל הנכסים שעומדים לרשות אדם או גוף, על מנת לייצר הכנסה או מוצר. הון מוזכר בדרך כלל בהקשר של ענפי הכלכלה, החשבונאות ובכלל – עולם הפיננסיים. כפי שציינו קודם, ההגדרה שלו משתנה על פי ההקשר.

אנחנו נתמקד בתחום שוק ההון. ובכן, פעמים רבות תיתקלו במושג הזה בהקשר של הבורסה, הברוקרים ואפילו הבנקים או הקרנות שלכם. ההגדרה הון כוללת בדרך כלל את כל סוגי ניירות הערך שברשותכם, כמו אג"ח, מניות וכו' או אמצעי תשלום אחרים – כסף מזומן למשל.

למונח הון, כאמור, יש פירושים שונים. אם נכמת את זה לתחום שלנו, אז שוק ההון לא עוסק ממש בסחר בהון שלכם. אלא, הוא עוזר לגייס את המשאבים הדרושים להשקעות בהון. 

לעומת זאת, בעולם הכלכלה הוא מייצג בעיקר כסף או נכסים ובעולם החשבונאות – הוא יכול לייצג הון פיזי או פיננסי. 

אילו סוגים קיימים?

יש כמה סוגי הון שכדאי שתכירו.

הון חוזר, שנקרא גם הון חוזר נטו, מייצג הפרש בין הנכסים השוטפים לבין ההתחייבויות השוטפות. אם תרצו, הוא מתאר נזילות לטווח קצר. 

הון חוזר כולל גם נכסים קבועים והוא עוזר לנו לזהות מצבים שבהם החברה רווחית אבל חסרת נזילות. כלומר, היא מחזיקה בהמון נכסים שהיא לא תוכל לתרגם לכסף בטווח הקצר.

רכוש שוטף כולל, למשל, את המלאי או חשבונות החייבים. ההתחייבויות השוטפות כוללות חשבונות זכאים. 

יש לעשות הבחנה בין הון חוזר לבין הון חוזר תפעולי. במקרה הזה, נחבר את סעיף המלאי עם סעיף הלקוחות ונפחית את סעיף הספקים.

לעומתו, מודל לתמחור נכסי הון (CAPM, קיצור של Capital Asset Pricing Model), הוא מודל כלכלי. 

המודל הזה עוסק בהערכת שווי המניות, נכסים וביטחונות של חברה מסוימת. זה נעשה באמצעות השוואה בין סיכון לתשואה. כלומר, מהו הסיכון שיש בהשקעה שלכם מול התשואה שאתם מקבלים? תזכרו את זאת בצורה הבאה: כשהסיכון עולה, המשקיעים ידרשו לקבל תשואה גבוהה יותר בעבורה.

ההבדל בין הון עצמי (EQUITY) להון פיזי

כשאנחנו מדברים על הון עצמי, הכוונה היא בדרך כלל למונח חשבונאי – עודף הנכסים מול ההתחייבויות במאזן. בעת ניתוח הדוחות הכספיים, ההגדרה של הון עצמי בחברה עוזרת לנו להבין מהו מצבה הכלכלי. כשיש לה יותר נכסים מהתחייבויות, ההון העצמי שלה חיובי – ולהפך. במצב ההפוך, מתקיים גרעון. כאשר חברה לא מצליחה לעצור את כדור השלג והגרעון גדל, היא עשויה להגיע למצב חדלות פירעון.

בהקשר של שוק ההון, הכוונה היא בדרך כלל להון המניות או העודפים של החברה, אלה שהחברה חילקה לבעלי המניות (דיבידנד למשל).

לעומת זאת, הון פיזי, כשמו כן הוא – מייצג את סך הנכסים הפיזיים של החברה. אלה יכולים להיות נכסים מוחשיים, ריהוט, ציוד המשרדים, מחסנים, מכונות או מבנים. המונח הון פיזי מייצג בדרך כלל כל נכס קבוע שלא צורכים באופן חד פעמי. הוא מורכב ממוצרים שיוצרו על ידי אדם ומסייעים כדי ליצור מוצר או שירות.

הון פיזי מורכב ממוצרים מוחשיים מעשה ידי אדם המסייעים בתהליך יצירת מוצר או שירות. המכונות, הבניינים, ציוד המשרדים, המחסנים, כלי הרכב והמחשבים – נחשבים כולם לחלק מההון הפיזי של החברה.

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה