fbpx ...
הנפקה בבורסה (IPO)

מה זה הנפקה בבורסה, איך היא מתבצעת, מה ההבדל בין הנפקה למוסדיים לבין הנפקה לציבור, איך מנפיקים מניות והאם אפשר לרכוש כאלה לפני ההנפקה? הנה כל מה שאתם צריכים לדעת


במהלך תקופת הקורונה עלתה המודעות למסחר בשוק ההון הישראלי והאמריקאי.

יותר אנשים נוטים להשקיע את הכסף שלהם במסחר בבורסה. אלא שבמהלך השנתיים האחרונות החלה מגמה של השקעה בחברות מונפקות. 

הנפקה בבורסה (IPO) היא לא תהליך קל, אבל אנשים רבים נוטים לזהות בכך הזדמנות לרווח, משום שחברות בעלות פוטנציאל עשויות לרשום רווחים נאים בימים הראשונים בבורסה.

מה זה הנפקה?

הנפקה בבורסה היא פעולה שמשמשת חברות לגיוס הון על ידי הצעה של מניות או ניירות ערך אחרים למשקיעים.

כך למשל, חברה שמעוניינת לגייס כסף יכולה להנפיק אגרות חוב, אופציות, מניות או לשלב בניהן באותה הנפקה. 

ההנפקה יכולה להיות הראשונה של החברה, או על ידי חברה שכבר הנפיקה בעבר.