fbpx ...
קרנות סל (ETF)
מה זה קרנות סל, איז סוגי קרנות קיימים ומה חשוב לבדוק לפני שמשקיעים בהן?

מה זה קרנות סל?

בשנים האחרונות, ההשקעה בקרנות סל תפסה תאוצה ולאור רפורמות חשובות שנעשו בתחום, יותר ויותר משקיעים מעדיפים להשקיע את ההון שלהם באפיק הזה.

קרנות סל הן קרנות שעוקבות אחרי מדדים ונכסים פיננסים שונים והן פועלות להשיג תשואה דומה ככל האפשר למדד. למשל, אם ערך המדד של תל אביב 35 עולה, בדרך כלל קרן הסל שעוקבת אחריו תעלה גם כן.

כמובן שגם ההיפך הוא הנכון, כאשר ערך המדד יורד, סביר להניח שערך קרן הסל ירד באופן דומה. לכן נהוג לכנות את קרן הסל כקרן מחקה, שכן היא מחקה, מלשון חיקוי, את ההתנהגות של המדד אחר היא עוקבת.

באותו אופן יש בישראל מאות קרנות שעוקבות ומחקות מדדים שונים. יש קרן סל שעוקב אחרי מדד הנדל”ן,  שפועלת במטרה להשיג למשקיעים תשואה דומה למדד. יש קרן שמחקה את מדד תל אביב טכנולוגיה, ופועלת כדי להשיג את הביצועים שלו ועוד.

איך קרנות הסל עושות את זה בפועל? לעיתים הקרנות הללו מחזיקות באותן המניות שבמדד ולעיתים באמצעות רכישת נגזרים על המדד. לכן מדובר במוצר פסיבי, שכן מנהלי הקרן לא בוחרים במה להשקיע, אלא עוקבים אחרי מדד קיים.

חשוב לציין – אף פעם אי אפשר להעתיק בדיוק את המדדים ויתכנו פערים בין נכסי הקרן לנכסים המוגדרים במדד. בדיוק בשל הסיבה הזו, קרנות הסל לא מתחייבות להשיג את תשואת המדד. קרן הסל עצמה היא נייר ערך שניתן לבצע בו מסחר, ממש כמו במניה רגילה.

מתעודות סל – לקרנות סל

במהלך השנים 2018-2019 רשות ניירות הערך יזמה מהלך שהפך את תעודות הסל לקרנות סל. לכאורה, מכשיר פיננסי  דומה אולם ההבדל הוא שבניגוד לתעודת סל, קרן הסל לא מתחייבת להשיג למשקיע את התשואה המלאה בהתאם למדד שאותו היא מחקה.