כחלק מהתנהלותו השוטפת של כל ארגון ובטווח רחב של עסקאות פיננסיות, נעשה שימוש נרחב במשוואה חשבונאית.

משוואה זו עומדת בבסיסה של מערכת החשבונאות הכפולה ולמעשה היא זו שכוננה אותה, ועל בסיס המשוואה, מונפקים מסמכים חשבונאיים רבים המשמשים את כולנו ביום-יום.

על מנת שנוכל להבין את משמעותם של מסמכים אלו ולקרוא מאז כיאות, לא די להכיר את תוכנה של המשוואה. יהיה עלינו להבין את כלל המשמעויות הנובעות מהן.

כאן, נסביר לכם בדיוק מה זה משוואה חשבונאית וכיצד היא באה לידי ביטוי בהתנהלות החשבונאית השוטפת. 

מהו הנוסח של משוואה חשבונאית?

במובנים רבים, המשוואה מבטאת עיקרון בסיסי בתפיסה החשבונאית – הון לעולם לא נעלם.

הוא עשוי לבוא לידי ביטוי כנכס או כחוב, לעבור מיד ליד ולשנות את אופיו ושימושיו, אך לא משנה כיצד נעשה בו שימוש, הוא לא ימחק כלא היה.

זהו העיקרון המנחה את מערכת החשבונאות הכפולה, בה הרישום תמיד נרשם הן בצד החובה והן בצד הזכות. לכל סכום שנרשם כחוב, תמיד חייב להיות רישום מקביל כאשראי או כנכס שנרכש.

זהו הרישום שמשמר ומגלם במובנים רבים את ערכו החליפי של ההון. אם נרצה, זהו "חוק שימור האנרגיה" של הניהול הפיננסי. 

אם כן, נוסח משוואה חשבונאית יהיה כדלקמן:

נכסים = התחייבויות + הון עצמי

אם כן, נכסי החברה תמיד שווים לסכום ההתחייבויות וההון שבבעלותה. זהו המאזן הטומן בחובו את כלל ההון שהחברה מחזיקה בו או מחויבת בו לנושיה.

על מנת לעמוד על כלל המשמעויות של עיקרון זה, נתעכב על כל אחד מרכיבי המשוואה.

זכוכית מגדלת על משוואה חשבונאית

משוואה חשבונאית

נכסים

כלל המשאבים בעלי הערך הכלכלי הנמצאים בבעלותה של החברה וצפויים לספק ערך כזה או אחר – על הונה העצמי והתחייבויותיה.

לעתים, הם יפיקו רווח, במקרים אחרים הם עשויים להגדיל את נפח המכירות ובמקרים אחרים, להפחית עלויות.

נכסים אלו עשויים לכלול נכסי מקרקעין או ניירות ערך המשמשים להשקעה שתניב תשואה עתידית, ציוד חדש שמייעל את תהליכי הייצור או נכסים בלתי מוחשיים כמו קניין רוחני וזכויות יוצרים.

התחייבויות

ההתחייבויות הן סך נכסי החברה בניכוי ההון העצמי והן כוללות את סך המשאבים בעלי הערך אשר החברה נקשרה בהסכם כזה או אחר מול הנושים להשיבם תוך זמן נקוב.

התחייבויות אלו עשויות לכלול הלוואות, תשלומים עבור מוצרים ושירותים, משכורות, מיסוי, שיפויים ופיצויים ועוד משאבים רבים אחרים אשר עשויים ליצור חובות. 

הון עצמי

ההון העצמי הוא סך נכסי החברה בניכוי התחייבויותיה. הון עצמי מייצג את סכום הכסף הכולל שהיה נמסר לבעלי החברה עם כל הנכסים היו ממומשים וכל חובותיה של החברה היו מושבים לנושיה. זהו למעשה השווי הנקי של החברה לאחר תשלום חובות. 

אז איך הדברים באים לידי ביטוי?

ננסה לחדד את העיקרון עם דוגמה קונקרטית. אנו עשויים להחזיק בידינו נכס, כמו מבנה שרכשנו על ידי לקיחת משכנתא.

על אף שיש בשליטתנו נכס, הוא אינו מהווה חלק מההון העצמי שלנו עד שלא נשיב את כל סכום ההלוואה והריבית.

הנכס, אם כן, תמיד שומר על ערכו, אך סכום ההתחייבויות וההון ישנה את מאזנו ללא הרף ככל שיוחזר חלק גדול יותר מההלוואה – כך המשוואה תמיד נותרת מאוזנת.

הוצאנו מזומנים לרכישת ציוד? שווי הנכסים שלנו גדל בצורת מלאי חדש ומאוזן לעומת שווי המזומנים שלנו שפחת. 

ככל שסכום ההון גבוה מסכום ההתחייבויות, כך החברה הפיקה באותה שנה יותר רווח וככל שהמצב הפוך, החברה נתונה בהפסדים.

בין אם החברה תבחר למנף את רווחיה בהשקעות חדשות, להעביר דיבידנד לבעלי המניות או פשוט לשמור את הרווח בחיסכון, שווי נכסיה תמיד נותר זהה, גם אם ילבש ויפשוט צורה שוב ושוב. איזון קבוע זה הוא המבטיח לנו רישום חשבונאי מסודר, יעיל ואמין.

 


התוכן מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. 
המידע המופיע בו אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

 

WhatsApp זמינים לכל שאלה