fbpx ...
ניתוח דוחות כספיים
איך מנתחים דוחות והאם זה באמת אפשרי להעריך שווי של חברה באמצעות ניתוח דוחות כספיים?

מאת מערכת INSIDERS , מעודכן ל-14/12/2022 , 16:49

צוות אנשי שוק ההון מנוסים ומקצועיים, שמשתפים פעולה במטרה לספק לכם את המידע הכי איכותי ומדויק בעולם ההשקעות.

כיום, חברות ציבוריות חייבות לדווח באופן שוטף על התרחשויות מהותיות (באופן מידי) והתוצאות שלהן (על בסיס רבעוני) כדי לאפשר לנו, המשקיעים, לבצע ניתוח לדוחות הכספיים שלהן ולקבל החלטה מושכלת אם להשקיע בהן או לא. 

הדוחות כספיים של חברה מתבססים על פעילותה השנתית, החל מחודש ינואר ועד דצמבר. השנה מתחלקת לארבעה רבעונים (שלושה חודשים כל אחד).

לאחר כל רבעון מתפרסם דוח רבעוני, שקרוי גם דוח תקופתי, המשקף את הישגי החברה לאותה תקופה. ובסיום השנה, חברות מפרסמות דוח שנתי מסכם.

את הדו”חות הכספיים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של החברות ועבור מניות ישראליות, גם במערכת מאי”ה (מערכת ההודעות האינטרנטית של הבורסה לניירות ערך).

בשביל מה צריך לנתח דוחות כספיים?

לניתוח הדוחות הכספיים יש חשיבות רבה לקבלת תמונה מדויקת לגבי איכות החברה וכדאיות ההשקעה בה.

זה לא מספיק לקנות מניה של חברה בתחום חם כדי להרוויח. חייבים להבין מה המצב הפיננסי שלה, האם הביצועים שלה משתפרים משנה לשנה, האם ההון העצמי שלה גדל והאם החברה משקיעה בפיתוח אפיקי רווח נוספים או רוכשת חברות נוספות.

בדוחות כספיים לא נקבל רק את כל הכנסות והוצאות החברה, אלא פירוט מאוד מדויק לגבי הנכסים וההתחייבויות ואפילו תזרימי המזומנים שלה.

ניתוח מעמיק של הדוחות יוכל לסייע לנו להבין הרבה לגבי כדאיות ההשקעה ולשפר את הסיכויים שההשקעה שלנו תהיה טובה ותייצר תשואה גבוהה.