מה זה שווי שוק, איך מחשבים אותו, למה חשוב כל כך לדעת מה השווי של חברה ואיזה השפעה יש לו על מסחר במניות ובמדדים השונים? הנה מה שאתם צריכים לדעת

מספרים עט

האם החישוב הוא עד כדי כך פשוט? | ckhamken


מה זה שווי שוק?

שווי השוק של חברה ציבורית מוגדר על ידי המחיר של המניות שלה.

החישוב הפשוט לצורך קבלת שווי של חברה, שמסייעת למשקיעים רבים בשאלה האם להשקיע בה, היא מספר המניות של החברה כפול מחירן.

השווי משמש לא רק את המשקיעים שרוצים להשקיע במניה מסוימת, אלא גם קובע את משקלה במדדים שונים. כך למשל, חברה ששווי השוק שלה קטן לא תוכל להיסחר במדדים מסוימים, שיש להם רף כניסה רק למניות שהשווי שלהן הוא מעל סכום מסויים.

חישוב שווי שוק

אז כמו שכתבנו כבר בפתיח, שווי השוק מחושב על ידי הכפלת כמות המניות שיש לחברה במחיר שלהן.

לדוגמה, לחברה שיש לה 5,000,000 מניות שנסחרות במחיר של 60$ כל אחת, יהיה שווי של 300,000,000$ (5,000,000 [כמות המניות] * 60 [המחיר של כל מניה]).

כדי לדעת מה השווי של חברה מסוימת, תוכלו לבצע את המכפלה לבד או, יותר פשוט, להסתכל באחד מאתרי האינטרנט המרכזים נתונים בזמן אמת על מניות.

אם לחברה אחת יש מספר סוגי מניות, השווי שלה יחושב תוך הכללת כל המניות. למשל, אם לחברת דלק יש שתי מניות, קבוצת דלק ודלק קידוחים, שווי החברה ייקבע על ידי חישוב מצטבר של כולן.

חשוב להבהיר: מניות שנחשבות ל"רדומות", כלומר כאלה שהחברה רכשה בחזרה, לא נכללות בחישוב הזה.

למה חשוב לדעת מה השווי של חברה?

שווי השוק לא חשוב רק על מנת לקבל הערכה "קרה" לגבי חברה מסוימת, אלא הוא חלק ממאגר של חישובים אחרים. 

כך למשל, מכפיל ההון הוא שווי השוק לחלק להון העצמי.

מכפיל הרווח מחושב באמצעות שווי השוק לחלק לרווח הנקי. 

כפי שכבר הסברנו במאמרים אחרים, מכפיל נמוך יכול להיות הזדמנות להשקעה טובה – כלומר, המשקיע יכול לרכוש המניה במחיר נמוך ביחס לשוויה. מכפיל גבוה משקף לכאורה מחיר גבוה.

שווי השוק וההשפעה שלו על המסחר במניות

כאמור, לשווי יש השפעה לא רק על החברה עצמה, אלא גם על המסחר בבורסה.

מניות של חברות גדולות עם שווי גבוה, למשל, מהוות מרכיב חשוב במדדים הגדולים ומשפיעות באופן ניכר על עליית או ירידת המדד כולו.

כך למשל, מניות שנסחרות במדד המעו"ף, הוא מדד ת"א 35, מייצגות את 35 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בבורסה הישראלית. 

חברה גדולה במדד שתעלה או תרד בשיעור משמעותי, עשויה לעלות או להוריד את המדד כולו משום שההשפעה שלה באחוזים על המדד גבוהה.

גם המדדים המובילים בארצות הברית, S&P500 וגם מדד הדאו ג'ונס, מכילים את החברות הגדולות.

ללא שווי מינימלי, למשל, חברה לא תוכל להיכנס למדד S&P500. הכניסה של "טסלה" למדד הזה רק בסוף שנת 2020 מעידה היטב על המדיניות הקשוחה בעניין.

לכל מדד יש "כרטיס כניסה" שונה. כך למשל, בארה"ב מוגדרות מניות של חברות גדולות כמי ששווי השוק שלהן גדול מ-10 מיליארד דולר.

בישראל, מדד 125 מכיל את רשימת המניות הבאות שאינן נכללות בת"א 35. מי שלא נכלל גם ברשימה הזו, הן מניות היתר.

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה