המדד EBDITA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) בוחן את שורת הרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות ונחשב לכלי יעיל בקרב חברות דירוג אשראי, בנקים ועוד – אבל יש לו גם מתנגדים.

מה זה EBITDA, איך מחשבים אותו ואיזה תוצאה תעיד על חברה שכדאי להשקיע בה? כל התשובות כאן

גרף

מהי שורת הרווח, שלב אחר שלב? | צילום: Isaac Smith


על מנת לבחון את השווי של חברה מסוימת ואת כדאיות ההשקעה בה, נהוג לבצע ניתוח שישקף לנו באופן כמעט מלא את המצב שלה.

מדד EBITDA, המוזכר לא פעם בהקשר של ביצועי חברות,  מאפשר לדעת מה היכולת של החברה לעמוד בהתחייבויות שלה (אם יש) ולהבין את הרווחיות שלה.

קריאה נכונה והבנה של המדד, תעזור לכם לגבש נתונים ברורים לגבי האיתנות הפיננסית של החברה שאתם חושבים להשקיע בה.

מה זה EBITDA?

מדד ה-EBITDA בוחן את הרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות.

המדד קרוי כך משום שמדובר בראשי תיבות של Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations.

למעשה, מדובר במדד פיננסי שבוחן את התוצאות הכספיות של חברות שונות.

המדד הזה לוקח את הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון ומס ומנטרל סעיפים שנכללים ברווח התפעולי – כמו מס והפחתות.

איך מחשבים אותו? זה פשוט. מוסיפים לרווח התפעולי (EBIT) פחת והפחתות (DA). רווח תפעולי אפשר למצוא בדוח הרווח וההפסד של החברה. פחת והפחתות אפשר למצוא בדוח תזרים מזומנים.

הדרך הראשונה לחישוב:

EBITDA = EBIT (רווח תפעולי)+DA (פחת והפחתות)

הדרך השנייה לחישוב:

EBITDA = oprating profit (רווח תפעולי) + DE (ירידת ערך) + EA (פחת)

למה בכלל להשתמש במדד הזה?

במילים פשוטות, כי אנחנו רוצים להעריך את השווי של חברה מסוימת, כדי לדעת אם להשקיע בה או במקרה של מנהלי השקעות – לדעת אם להמליץ ללקוחות להשקיע בה.

המדד הזה מהווה בסיס להערכת שווי של חברה משום שהוא משקף רווח תפעולי.

מי שעוד עושה שימוש במדד הזה הוא חברות דירוג אשראי ובנקים. הם עושים זאת משום שהם רוצים לדעת מה היכולת של החברה לפרוע הלוואות שונות.

כשהמדד מציע על נתונים חיוביים (בהמשך נבין מהם), הבנק יודע שהחברה תוכל לעמוד בהלוואה ולכן הסיכוי שהיא תקבל אותה גבוה.

כשהמדד מצביע על נתונים פחות טובים, הבנק מבין שיש חשש בנוגע ליכולת ההחזר של החברה משום שהשווי שלה נמוך משמעותית מהדיווח שקיבלו מבעלי החברה.

כשהבנק אומד את שווי החברה, הוא עושה יחס בין ה-EBITDA לבין סך החוב הפיננסי נטו וגם השוואה בין המדד להוצאות המימון. 

לצורך חישוב ה-EBITDA של חברה יש להשתמש במה שמכונה מכפיל ה-EBITDA.

בסופו של דבר, משווי החברה שמתקבל נהוג להוריד את סך ההתחייבויות הפיננסיות נטו ולהוסיף את ההון החוזר התפעולי. כך, על פי המשוואה הזאת, מקבלים את שווי החברה.

מי עוד נוהג לחשב את מדד ה – EBITDA?

מכפיל ה-EBITDA הוא כלי יעיל ומוכר בקרב מנהלי השקעות ואנליסטים. תפקידו, כפי שהבנתם, הוא לבצע הערכת שווי של חברות.

בקרב ציבור המשקיעים פחות מכירים אותו, משום שהוא אינו מונח שגור במדורים הכלכליים.

לנתון הזה אפשר להגיע בעיקר דרך ניתוח דוחות כספיים.

וכאן עולות לא מעט שאלות? איך בכלל מחשבים את ה-EBITDA? האם העובדה שהשיטה הנוכחית לחישוב לא מתחשבת ברמת המינוף של אותן חברות אינה מטעה מעט בהערכת השווי של חברה ספציפית? בהמשך תקבלו את כל התשובות לחשיבות המכפיל.

חשוב להדגיש את היתרון המרכזי של המדד: הוא נותן מידע מדויק מאוד על חברות שמחזיקות במרכיב מימון חיצוני גבוה וגם בחברות עתירות נכסים. בנוסף, ישנם ארגונים בעלי דרגות מס שונות. נטרול המס בשיטה הזאת מביא לקבלת תמונה מלאה ומדויקת יותר.

איך מחשבים מכפיל EBITDA?

כמו שהבנתם, היחס מחשב את שווי הפעילות של החברה לרווח, אבל לפני הוצאות ריבית, מס, פחת והפחתות לסוגיהן.

EBITDA לא מפחית את הוצאות הפחת והפחתות מהרווח ולכן הוא יהיה תמיד יותר גבוה בהשוואה ל-EBIT, שהוא תוצאה של רווח לפני הוצאות מס וריביות אחרי הפחתות ופחת.

מכפיל EBITDA מחושב על ידי שווי הפעולות (EV או Enterprise Value) לחלק ל-EBITDA. איך מגיעים לתוצאה? ובכן, ה-EV, שהוא שווי כל פעולות החברה, מחושב על ידי חישוב שווי הפעילות (סכום החוב הפיננסי ושווי השוק של ההון העצמי של החברה), ממנו יש לנכות התחייבויות (מזומנים ושווי שוק של נכסים עודפים).

חישבתם את שווי הפעולות? פשוט חלקו אותו ב- EBITDA וקבלו את המכפיל.

מטרת המכפיל היא לבדוק את שווי הפעילות של אותה חברה ולא את השווי של ההון העצמי. 

למה יש כאלו שמתנגדים לשיטה?

הטענה העיקרית היא שהמדד יוצר עיוות מסוים.

כפי שהבנתם, חברות שנמצאות באותו ענף יכולות לקבל תוצאה שונה בבדיקת EBITDA משום שהרכב הנכסים וההתחייבויות שלהן שונה.

בכלל, כדי להבין איך מחשבים EBITDA כדאי להבין קודם מתי בכלל צריך לחשב את המכפיל ואיזה בעיות עלולות להיווצר בעת החישוב. דוגמא טובה יכולה להגיע מחברה שהוצאות הפחת שלה משמעותיות.

כפי שהבנתם, חישוב המכפיל נועד לחשב את שווי החברה. במידה ולחברה יש נכסים בגובה מסוים בעקבות הזרמה של בעלי המניות שבאמצעותם הם נרכשו, שווי השוק של ההון העצמי עומד על גובה הנכסים. יחד עם זאת, בחברה אחרת יהיו מספר נכסים באותו גובה, אך הם מומנו באמצעות הלוואות בהיקף של 20 אחוז הון עצמי בלבד.

במצב הנוכחי, קיימות שתי חברות שאחת מהן קיבלה את ההון העצמי באמצעות מינוף גבוה ואחת ללא מינוף כלל. החברה בעלת המינוף הגבוה השקיעה 20% מההון העצמי בלבד והשאר כהון זר. בשורה התחתונה, תוצאות זהות בשני המקרים הללו יכולים להטעות אותנו.

התוצאה של שימוש במכפיל הוא שחברה שצמחה באופן אורגני תקבל תוצאה נמוכה יותר, בגלל שהרווח התפעולי שלה יהיה גבוה יותר. בדיוק בשל כך משתמשים במכוונה המשוואה ב-EBITDA, שכולל את הרווח התפעולי בניכוי פחת והפחתות. 

מתי כדאי להשתמש במכפיל EBITDA?

בעיקר כאשר מדובר בחברות עתירות רכוש קבוע, כמו חברות הקשורות לתחומי התעשייה והתקשורת.

הסיבה לכך היא פשוטה: ריבוי ציוד ומכונות מייצר את הפחת החשבונאי המכביד כל כך על הרווח התפעולי.

איזה תוצאה של EBITDA אומרת שכדאי לקנות?

כאמור, מכפיל EBITDA מחושב באמצעות שווי הפעולות של החברה לחלק ל-EBITDA.

התוצאה שמתקבלת תקבע האם כדאי לי לקנות או למכור.

מכפילי מניות שהתוצאה שלהם היא סביב ה-30, משקפת שווקים שנמצאים בשיא, כלומר שווקים שיש לשקול למכור בהם. מכפילים שנעים סביב 10, הם שווקים שהסבירות שיעלו גבוהה מאוד. במצב זה, הם נמצאים בהמלצת קניה.

 מה זה יחס חוב פיננסי ל-EBITDA?

כשרוצים לחשב יחס חוב פיננסי במונחי נטו ל-EBITDA, התוצאה שמתקבלת מראה תוך כמה שנים החברה תוכל לעמוד בהתחייבויות שלה באמצעות רווח תפעולי, עוד לפני ההפחתות.

כאשר היחס נמוך, החברה יכולה להחזיר את החוב מהר יותר, מה שאומר שהיא מסוגלת לעמוד בהתחייבויות שלה בעזרת ה-EBITDA.

שוב לציין כי EBITDA מבצעת גם התאמות שונות במידה והחברה לא עומדת בקריטריונים.

במקרה שיחס החוב הפיננסי עולה על 4 למשך שני רבעונים ברציפות, החברה מבצעת התאמת EBITDA. אחת ההתאמות בשיעור הריבית.

חישוב היחס הזה מתאים לחברות תקשורת ותעשיה וחברות אחרות שמתבססות על תזרים מזומנים כדי לעמוד בהתחייבויות.

חברות כמו חברות נדל"ן שתזרים המזומנים שלהן תנודתי מאוד, פחות ישתמשו בחישוב הזה.

נהוג לומר כי יחס חוב פיננסי של עד שלוש שנים נחשב לחזק ומיועד לחברות עם דירוג אשראי גבוה, יחס חוב של 4-5 שנים עבור חברות עם דירוג אשראי בינוני.

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה