המשקיעים יכולים לקנות או למכור מניות באמצעות "חברי הבורסה".
על מנת לסחור בניירות ערך באופן עצמאי יש לפתוח חשבון ניירות ערך אצל אחד מחברי הבורסה (בנקאי או חוץ בנקאי).
ניתן להעביר הוראות מסחר דרך הטלפון או מערכות המסחר דרך האינטרנט.
בנוסף, חברי הבורסה משרתים את המשקיעים באמצעות יועצי השקעות, משווקי השקעות או מנהלי תיקים, המוסמכים על ידי רשות ניירות ערך.

ישנם מנגנונים שונים שנועדו להגן על ציבור המשקיעים, שנקבעו בחקיקה ובתקנון הבורסה:

הבורסה פועלת על פי רישיון שהוענק לה על ידי שר האוצר.
ועדת הכספים של הכנסת מאשרת שינויים בתקנון הבורסה.
רשות ניירות ערך מפקחת על פעילותה של הבורסה, על החברות הנסחרות, על מנפיקי מוצרי המדדים, על קרנות הנאמנות ועל יועצי ההשקעות.
משרד האוצר מפקח על גופי ההשקעה הפנסיוניים – חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל.
חברי בורסה שהינם בנקים – מפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.
חברי בורסה שאינם בנקים – מפוקחים על ידי הבורסה עצמה, באמצעות מחלקת חברים ופיקוח בבורסה.
מסלקות הבורסה
על מנת להקטין את הסיכון של הקונים והמוכרים, מסלקת הבורסה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP – Central Counter Party). בכך היא לוקחת על עצמה את הסיכון שאחד מהצדדים לא ישלים את חלקו בעסקה.

חשוב מאוד: בדקו תמיד אם הגוף שדרכו את מבצעים פעילות בשוק ההון בעל רגולציה, ואם כן- איזו רגולציה?

בישראל- בימי א' בין 9:00-16:30

בימי ב'-ה' בין 9:00-17:30

בארה"ב- בימים ב'-ה' בין 16:30-23:00

*שעון ישראל

ישנן כמובן בורסות נוספות ברחבי העולם הנסחרות בשעות שונות לאורך כל היממה.

בפקדון אנו נועלים כסף בבנק (אשר משתמש בכסף זה למתן הלוואת וכד') לתקופה מסוימת ומקבלים ריבית.
בקניית מק"מ למעשה בנק ישראל מתחייב שבתום התקופה (עד שנה) הוא יקנה את יחידות ההשתתפות שלך בשער 100, הרווח שלך הוא ההפרש בין מחיר הקניה (למשל 99) לבין שער הפדיון (100).

היתרון של מק"מ זה שהוא נזיל ואפשרי למכור אותו בכל זמן במחיר השוק שלו, צריך לזכור שבמק"מ יש עמלות אשר מורידות את התשואה ויש לקחת אותם בחשבון ומסיבה זו השקעה במק"מ לתקופה קצרה מרבעון בדרך כלל לא כדאית.

ה"מוצר" המפורסם ביותר הנסחר בבורסה הוא מניה. מניה היא אחת מסוגי ניירות הערך הנסחרים בבורסה ומקנה למחזיק בה מעמד של שותף בחברה.
מעמד כל שותף בחברה מתחזק ככל שיש בידיו יותר מניות, ביחס לסך כל המניות בחברה וככל שהחברה תרוויח יותר כך גם המשקיע במניה.

בנוסף ניתן לסחור בבורסה באג"ח (אגרת חוב) תעודות סל, אגרות חוב, קרנות נאמנות, אופציות, מט"ח, ואפילו סחורות כמו נפט זהב גז וכו'.

מידע מפורט על ניירות הערך הנסחרים בבורסה ניתן למצוא במילון המונחים שלנו.

המסחר בבורסה מתנהל באמצעות מערכת מחשבים ,לב המערכת הוא מחשב המסחר בבורסה.
רשת תקשורת משוכללת מחברת בין מחשב הבורסה לבין המחשבים של כל חברי הבורסה. באופן זה ניתן להעביר פקודות קנייה ומכירה מכל סניף של חבר בורסה ברחבי הארץ והעולם.

הנפקת מניות בבורסה היא אחת מהאפשרויות שעומדות בפני חברה לצורך גיוס כספים.
החברה מחליטה על הון מניות מסוים שאותו היא מעוניינת להציע למכירה לציבור ובעצם מעבירה לציבור שליטה בחלק מהחברה בתמורה לכסף.
כספים אלו יכולים לשמש את החברה למימון הפעילות שלה, לדוגמא: פיתוח מוצר חדש, רכישת ציוד, גיוס עובדים והרחבה של היקף הפעילות.

בשוק ההון התשואה קשורה באופן חד משמעי לסיכון אותו לוקחים ברכישת הנכס הפיננסי.
ככל שהסיכון גבוה יותר, הסיכוי לתשואה גבוה יותר.
קיימים מכשירים פיננסים שהפיזור בהם גבוה יותר ואז הסיכון נמוך יותר.
למשל, תעודת סל המחכה את כל המניות הנמצאות במדד ת"א 35 לעומת רכישה של מניה אחת מתוך המדד.

לא, מניה זה שותפות בחברה וכמו שאין חברה שאין לה סיכון כך גם לגבי המניות שלה.
כמובן שיש מניות שפחות מסוכנות מהאחרות, אבל אין מניה נטולת סיכון.

איגרת חוב היא בעצם הלוואה, מי שרוכש את האג"ח למעשה מלווה למנפיק האג"ח כספים ובתמורה מקבל ריבית במועדי הפרעון.

קיימים שני סוגים של אג"ח:
אג"ח ממשלתי מונפק ע"י מדינה ואג"ח קונצרני מונפק ע"י חברה מסוימת, לדוגמה אפריקה ישראל.

הסיכון הקיים ברכישת אג"ח הוא שהגוף המנפיק לא יוכל להחזיר את החוב. בגלל סיבה זו באג"ח ממשלתי התשואה בדרך כלל נמוכה יותר לעומת אג"ח קונצרני מכיוון שהסבירות שגוף ממשלתי לא יכול לעמוד בחובו ביחס לחברה נמוך יותר.

מידע נוסף על סיכונים ברכישת אג"ח תוכולו למצוא ב ב" מהו דירוג אג"ח "?

למידע נוסף על אג"ח

דירוג אגרת חוב נקבע על ידי חברות לדירוג.
ככל שהדירוג גבוהה יותר כך הסבירות לתשלום הקרן והריבית גבוהה יותר ובדרך כלל הריבית המוצעת נמוכה יותר.

סולם הדירוג מתחיל בAAA (טריפל A) הגבוהה ביותר, אשר למנפיק יש יכולת גבוהה מאוד לפרוע את חובותיו.
AA(+ / -) יכולת לפרוע את חובותיו היא גבוהה מאוד מהממוצע
A(+ / -)יכולת לפרוע את חובותיו היא גבוהה מהממוצע
BBB(+ / -)יכולת לפרוע את חובותיו היא ממוצעת.

דירוג ספקולטיבי:
BB(+ / -)יכולת לפרוע את חובותיו היא מתחת לממוצע
B(+ / -)יכולת לפרוע את חובותיו היא הרבה מתחת לממוצע
CCC סיכוי מסוים לאי עמידה בחובותיו
CC סיכוי לאי עמידה בחובותיו נראית סבירה מאוד
C מנפיק האיגרת חדל או עומד לחדול מתשלום ריבית ו\או הקרן
D הגוף המנפיק לא עמד בחובותיו

ניתוח טכני זו הדרך של המשקיעים להעריך בהתבוננות על היסטוריית מחירים את כיוון המחירים העתידי, הניתוח מתבצע על גרף הנכס ומתמקד בזיהוי דפוסים אשר יאותתו לגבי תנועה עתידית של המחירים, ה"מנתחים" נעזרים בכלים אשר נקראים מתנדים (לחץ כדי ללמוד איך להשתמש בהם).

השקעה בסחורות יכולה להתבצע באמצעות תעודות סל, קרנות נאמנות שמדיניות ההשקעה שלהן היא באחת מהסחורות, באמצעות חוזים עתידיים ואופציות על סחורות.
ניתן לבצע את רכישה של סחורות באמצעות חברי הבורסה וזירות מסחר בעלות רישיון.

ניתוח פונדמנטלי מתייחס לבחירה של המשקיע בהשקעה בחברה על פי ביצועייה, לדוגמא מכירות,רווחים, צמיחה, הון, שינויים ארגוניים ועוד נושאים רבים.
ניתוח זה מתבצע בעזרת דוחות, חדשות ודעות אנאליסטים.

לשאלה זו יש תשובות רחבות מאוד ואפילו ספרים רבים שנכתבו בנושא, אבל אם ננסה לפשט זאת לתשובה קצרה ועניינית ככל האפשר אז
שווי המניה נגזר משווי ההון העצמי של החברה.
שווי ההון העצמי של החברה מחושב לפי- שווי הפעילות פלוס שווי הנכסים למעט נכסים פיננסים, פחות החוב הפיננסי נטו של החברה(בתוספת נכסיה הפיננסים) הסכום יוצא חלקי מספר המניות שמנפיקים שווה לערך המניה.

לדוגמא: חברה אשר שווי הפעילות שלה הוא 1 מליון ש"ח
יש ברשותה משרד השווה 200 אלף ש"ח ותיק השקעות בשווי 100 אלף ש"ח
בנוסף יש לה חוב פיננסי בסך 300 אלף ש"ח
שווי החברה הוא- 1מליון+200אלף = 1.2מליון
החוב הפיננסי של החברה הוא 300אלף-100אלף = 200אלף

שווי ההון העצמי של החברה= 1.2מליון- 200אלף= 1מליון ש"ח.

אם החברה מנפיקה 100אלף מניות כל מניה שווה 10 ש"ח.

WhatsApp זמינים לכל שאלה