fbpx ...
אופציות

מה זה אופציות, מה הסיבות העיקריות לסחור בהן, האם הן מסוכנות כמו שהן נתפסות, איזה סוגים של אופציות קיימים בשוק ומה ההבדל בין PUT ל-CALL?


תחום המסחר באופציות הלך והשתכלל מאז שנכנס לתודעת הציבור, לפני יותר מארבעים שנה.

עם החדירה של אופציות לחיינו, התחום נתפס כמסוכן ולכן רבים נמנעו מלהיכנס אליו. אבל כיום, אופציות הפכו לכלי שמתאים לכל סוחר או משקיע, ולא רק נחלתם של סוחרים מקצועיים בעלי ניסיון עשיר.

רבים מבינים את הערך המוסף של אופציות בתיק ההשקעות ועושים בהן שימוש נרחב למגוון מטרות.

אז מה זה אופציות?

ראשית, אופציות הן מכשיר פיננסי, נגזר, שמאפשר לכם לסחור בנכס בסיס תמורת מחיר ידוע מראש.

האופציה מהווה למעשה חוזה בין שני צדדים, מוכר (כותב) האופציה וקונה האופציה.

מחירה של האופציה נגזר ממחיר נכס הבסיס ומועד הפקיעה שלה (המועד נו ניתן לממש אותה).