fbpx ...
ניירות ערך

להבדיל מהשקעות נדל”ן, רכישת מטבע חוץ או קריפטו, כשאנחנו מדברים על השקעות בשוק ההון, המכשיר העיקרי בו נעשה שימוש הוא ניירות ערך.

המסחר בניירות ערך מנוהל בעיקר דרך הבורסות השונות בארץ ובעולם ומפוקח על ידי הרשות הממשלתית לניירות ערך.

מדובר באחת ההשקעות הנזילות ביותר וכשהן מנוהלות נכון, הן יכולות להיות רווחיות מאוד ולשמור על יציבות לאורך זמן.

ישנם לא מעט תיקי השקעות איכותיים ומניבים שעוברים בירושה, כאחד הנכסים המשתלמים ביותר שהיורשים נהנים מהם.

כיצד נדע אילו ניירות ערך מומלצים להשקעה? כדי לעזור לך להיכנס לעניינים ולהתחיל בצעדים הראשונים שלך בעולם המרתק הזה, ערכנו מדריך מקוצר לניירות ערך מסחריים.

אז מה זה ניירות ערך? 

מדובר על מכשירים פיננסיים חליפיים הנושאים ערך כספי.

מדובר למעשה בשטרות בעלי ערך שמייצגים אחוז בעלות בחברה או תאגיד, שיעור חוב של מנפיק מניה למחזיק בה או של גוף ממשלתי למשקיעים.