לאורך כל חיי ההשקעות שלנו בשוק ההון, הערכת שווי חברות הוא מושג שחוזר שוב ושוב.

ההחלטה האם לרכוש מניה כזו או אחרת, מתי כדאי למכור ובאילו מקרים דווקא שווה לנו להמשיך להחזיק בה, כל אלו תלויות במידה רבה בשווי החברה שאנחנו מחזיקים במניות שלה.

כאן נסביר לעומק מהי
הערכת שווי חברה, כיצד היא מתבצעת וכיצד מומלץ לפעול על פי הנתון החשוב הזה.

אז מהי בעצם הערכת שווי חברה?

הערכת שווי חברה היא תהליך המיועד לקבוע את ערכה הכלכלי של יחידה עסקית או של תאגיד שלם.

בעולם העסקים, הערכת שווי יכול להיות למטרות מיסוי או כחלק משיקולים של חברה אחרת כחלק מתהליך רכישה או השתלטות עוינת.

עבור המשקיעים שביניכם, הערכת שווי מאפשרת לקבוע את ערכה של חברה ציבורית שנסחרת בבורסה לפני שמחליטים אם להשקיע בה או לא וגם לפני שמחליטים האם להיפטר ממניה כזו או אחרת.

ביצוע הערכת שווי חברה

כל הדרכים לבצע הערכת שווי חברה

קיימות מספר שיטות להערכת שווי חברה, שלכל אחת מהן יתרונות ואתגרים ומתאימה לסיטואציות שונות.

הערכת השווי תתבצע לרוב כשחברה מסוימת מעוניינת למכור את כלל הפעילות העסקית שלה או חלק ממנה, או בתהליכי מיזוג ורכישה מול חברות אחרות.

בתהליך הערכת שווי של חברה נעשה שימוש בשלל מדדים אובייקטיביים הכוללים את כלל ההיבטים של פעילותה.

על פניו, השאלה לה אנו מבקשים לתת מענה היא די פשוטה – אם מחר אחליט למכור את כל החברה שלי, על כל המחלקות, המלאי, המוניטין וכל ההיבטים של הפעילות העסקית ופשוט למסור את המפתחות, מה הסכום שיישאר לי ביד בסוף?

עם זאת, השאלה הזו היא מורכבת בהרבה.

האם חברה המחזיקה באותו שווי הון בנכסיה ותזרים המזומנים שלה ופועלת  בשוק שנתיים זהה בשווי המכירה שלה לחברה עם מוניטין של 30 שנה? התשובה לשאלה נעשית מסובכת אפילו יותר כשנתבקש להעריך שווי של חברות מענפים שונים לחלוטין.

לכן, הערכת שווי היא פעמים רבות יותר אמנות ממדע ודורשת חשיבה יצירתית ומקיפה כדי לספק הערכה ראויה.

אלו כמה מההיבטים שיהיה עלינו לקחת בחשבון:

שווי שוק

שווי השוק של חברה יחושב על ידי הכפלת מחיר המניה בחברה במספר המניות הכולל שלה.

הנה דוגמא לחישוב שווי השוק, ניקח את חברת א"א נכסים –

נכון להיום, א"א נכסים נסחרת בכ-2,000 ₪ המניה.

דירקטוריון החברה קבע כי סך מניות החברה יהיה 10,000.

אם ככה, שווי השוק של החברה יהיה 2,000*10,000, או 20 מיליון ₪.

מכפיל רווח

כלי נוסף בו נעשה שימוש לעתים קרובות לקביעת שווי החברה הוא במכפיל הרווח. כלי זה מאפשר לקבל תמונה מדויקת יותר של שוויה האמיתי וההוגן של החברה.

הסיבה לכך היא שמכפיל הרווח אינו מעריך רק את שווי הנכסים בעת המכירה, אלא את שיעור ההצלחה הפיננסית שתנחל החברה בחלוף הזמן.

מכפיל הרווחים מתאים את הרווחים העתידיים לעומת תזרים המזומנים על פי שיעור הריבית הנוכחי. כך, ניתן ללמוד עד כמה ההשקעה עשויה להיות משתלמת בחלוף הזמן.

אם נעשה הערכת שווי של חברה לדוגמא על פי מכפיל הרווח שלה, נבחן את הרווח שהפיקה החברה בשנים קודמות ונזהה את הגורם היציב יחסית שקובע את שיעור העלייה.

נניח למשל שא"א נכסים הרוויחה בשנת 2018 100,000 ₪ ואילו בשנת 2019 הרוויחה 150,000 ₪. אם מדובר בעלייה קבועה יחסית משנה לשנה, מכפיל הרווח של החברה הוא 0.3. 

היוון תזרימי מזומנים

שיטת היוון תזרימי מזומנים (או DCF – Discounted Cash Flow) להערכת שווי של חברה דומה במידה רבה בעקרונה למכפיל הרווח.

שיטה זו מבוססת על תחזיות אודות תזרים המזומנים העתידי, המותאמות לשווי השוק הנוכחי של החברה.

ההבדל העיקרי בין שיטת היוון תזרימי המזומנים לשיטת מכפיל הרווח הוא בכך שהיוון תזרימי המזומנים לוקח בחשבון גם את שיעור האינפלציה בחישוב הערך הנוכחי.

שדוחות כספיים והון עצמי

ניתוח הדוחות הכספיים של החברה ושווי ההון העצמי שלה הם גורמים חשובים בהערכת השווי שלה.

הדוחות מספקים את המידע הכלכלי הדרוש למשקיעים בחברה; מה ההתחייבויות של החברה (הלוואות, חובות וכו'), מה רמת הצמיחה (האם ההכנסות והרווחים היו במגמת עליה משנה לשנה) ועוד.

ההון העצמי הוא גם פקטור חשוב מפני שהוא בעצם מייצג את ההפרש בין סך נכסי החברה ובין סך התחייבויותיה. למטרות מיסוי, זוהי אחת השיטות הנפוצות לבצע הערכת שווי של חברה

שווי חברה בפירוק

שווי חברה בפירוק הוא שווי המזומנים נטו שיקבל עסק אם נכסיו יחוסלו וכלל ההתחייבויות ישולמו ביום בו נעשית ההערכה.  היו מחוסלים וההתחייבויות שולמו היום.

ישנן עוד שיטות רבות אחרות להערכת שווי של חברה, אך אלו השיטות הנפוצות ביותר בשימוש. בעת קבלת ההחלטות שלך בסחר במניות, שוויין של החברות בהן יהיו לך אחזקות תהיה אלמנט בעל חשיבות מכרעת.

לכן, חשוב שנצטייד בכלים המתאימים ובייעוץ הטוב ביותר כדי לקבל החלטות מושכלות ולהפיק את המרב מההשקעות שלנו.

 


התוכן מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע בו אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה