מה זה מדיניות פיסקלית, מתי הממשלה עושה בה שימוש ומה ההבדל בינה לבין מדיניות מוניטרית? כל מה שצריך לדעת על אחד הגורמים החשובים לשליטה על המשק


מדיניות פיסקלית היא כלי יעיל מאוד בניהול מערכת המשתנים הריאליים במשק. הממשלה שולטת במשק דרך רכיב ההוצאות שלה ומטילה מסים בהתאם.

ההשפעה של מדיניות זו על המשק באמצעות הכלים שעוד מעט תכירו, מבהירה מדוע הממשלה עושה בו שימוש רב. מה בדיוק משנים בהוצאות הממשלה ובכסף שלנו כדי להפוך את המשק ליעיל יותר? במה היא משפיעה על המשק בהשוואה למדיניות מוניטרית? הנה הדברים החשובים.

מה זה מדיניות פיסקלית?

מדיניות פיסקלית פירושה שהממשלה מתווה מדיניות דרך שליטה בהוצאות ובמיסוי. כשההוצאות שלה גדולות הדבר יוביל לעלייה בביקוש ובמחירים. ההנחה היא שצמיחה גבוהה ואינפלציה גבוהה נוצרות בעקבות ההתערבות, ולהפך. 

לכן, הממשלה מגבירה את ההוצאות בתקופה בה הצמיחה נמוכה ומקצצת בתקופת צמיחה גבוהה ואינפלציה.

כשמדברים על שינוי בהוצאות הממשלה כדי ליישם את המדיניות הזו, הממשלה לא רק משחקת בכלי המיסוי אלא גם יוצרת חוב ציבורי. בעבר ניסו ממשלות רבות לנקוט במדיניות מוניטרית בלבד כדי לייצב את המשק, והבינו שמשהו חסר.

באמצעות שינוי באופן חלוקת המסים, למשל, אפשר לשנות את מצב התעסוקה, להביא לצמיחה ולמנוע מיתון. אפשר לתאר את התערבות הממשלה במדיניות זו באמצעות הזרמת כסף חדש לשוק. כלומר, דרך סעיפי ההוצאות.

הביקורת על המדיניות

ויש גם ביקורת. כלכלנים רבים טוענים כי הממשלה גורמת נזק לטווח הארוך כשהיא נוקטת במדיניות זו. למה? משום שכשהיא מממנת את הגרעון באמצעות הזרמת כסף חדש, הדבר מוביל בסוף לעליית מחירים. אותם מבקרים טוענים כי אין מקום גם למדיניות מוניטרית.

מלבד העניין הזה, במסגרת המדיניות הפיסקלית הממשלה נוטה להוצאת כספים שגורמת לגידול החוב הלאומי. היא משלמת ריבית והחוג הולך וגדל. בטווח הארוך, המשק צריך להתמודד עם מצב שבו הריבית הולכת ותופחת והחוב תופח. 

כשהחוב הציבורי גדול, תקציב המדינה משתנה – יותר כסף מוקצה להחזרת החובות ולנו, האזרחים, נשאר פחות כסף בסעיפי החינוך, הביטחון, הרווחה וכדומה. הכלכלנים מסבירים כי נכון שבשעת מיתון ההוצאות גדלות, אבל בשעת צמיחה הממשלה מקצצת בהוצאות כדי לשמור את הכסף לאותה שעת משבר.

קיינס כתב פעם שהמדיניות הפיסקלית היא כלי חשוב בתקופות שפל, משום שהוא מוביל לתעסוקה מלאה ומונע מיתון. לעומתו, הכלכלן מילטון פרידמן טען כי עדיפה המדיניות המוניטרית משום שהפיסקלית עלולה לגרום לאינפלציה. 

סוגי מדיניות פיסקלית

היא מתחלקת לשני סוגים עיקריים: מדיניות מרחיבה מגדילה את הוצאות הממשלה או מצמצמת מיסים. מדיניות פיסקלית מרסנת מובילה לקיצוץ בהוצאות. ניתן לומר שישראל נוקטת בדרך כלל בשיטת מדיניות פיסקלית מרסנת, אם כי בשנים האחרונות קיים גידול בהוצאות.

ההבדל בין מדיניות מוניטרית לפיסקלית הוא עצום. במדיניות מוניטרית הבנק המרכזי מקבל את ההחלטות דרך שינוי בריבית, שינוי בהיצע הכסף או רכישת מט"ח למשל. במדיניות פיסקלית הממשלה מקבלת את ההחלטות באמצעות הזרמת כסף חדש למשק.

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

 

 
WhatsApp זמינים לכל שאלה