מה זה מדיניות מוניטרית, למה עושים בה שימוש והאם היא באמת יכולה להשפיע על הריבית שלנו? כל מה שצריך לדעת וגם: ההבדל בינה לבין מדיניות פיסקלית

דולר בית

כל שינוי בריבית, משפיע על הנכסים ועל הכסף שלכם. מדיניות מוניטרית


המדיניות המוניטרית נובעת מתפקידו של בנק ישראל – לשמור על ערך הכסף שלכם ועל יציבות מחירים. כלומר, שלא תהיה אינפלציה גבוהה.

מה זה מדיניות מוניטרית?

מדיניות מוניטרית באה לממש יעדים כלכליים וחברתיים על מנת לייעל את המשק. זה קורה באמצעות שליטה של בנק ישראל על היצע הכסף ושערי הריבית. הבנק עושה שינויים במרכיבים הללו כדי לשמור על ערך הכסף.

שמירה על ערך הכסף משיגה גם צמיחה, מעודדת תעסוקה וגורמת לצמצום הפערים החברתיים בישראל. כשהמחירים שומרים על יציבות, אפשר להשיג צמיחה גם בתוצר וגם בתעסוקה.

לעומת זאת, שחיקה בערך הכסף היא גם דבר מסוכן בטווח הארוך. לריבית והשקעות יש יחס הפוך. כשהריבית עולה ההשקעות הלא סולידיות יורדות (כמובן שהמשקיעים עוברים להשקיע בפקדונות ואג"ח, כי הריבית טובה). כאשר יש שחיקה בערך הכסף הסיכון לכל עסקה הופך גבוה יותר. יתרה מכך, שיעור אינפלציה גבוה פוגע גם בדירוג האשראי.

כשבנק ישראל רואה שיש שחיקה בערך הכסף הוא "משחק" עם הריבית. הנגיד הוא זה שקובע את שיעורה. שיעור ריבית בנק ישראל קובע את הבסיס לריבית שזה גובה מהבנקים על כספי הנזילות שהוא מעמיד לרשותם וגם שהוא משלם על הפיקדונות.

כשהנגיד רוצה לקבוע את הריבית, הוא מכוון לכך שהמדינה תעמוד ביעד האינפלציה. ככל שהריבית משתנה, כך גם היקף ההוצאות והחסכון שלנו ובעקבותיהם – המחירים.

ריבית נמוכה מביאה לגידול ההוצאות (לאנשים אין מה לעשות עם הכסף בחשבון, כי הם לא מקבלים ריבית גבוהה) וריבית גבוהה גורמת לשיתוק בתחום הצריכה והאטה בפעילות הכלכלית. מכאן, יש לא רק השקעות נמוכות אלא גם שיעור אבטלה גבוה יותר.

זאת הסיבה שבגללה בנק ישראל מחליט לעלות את הריבית כשהאינפלציה נמוכה. מתי הוא יוריד אותה? בתקופה שבה אין סיכוי לאינפלציה.

מדיניות מוניטרית חשובה מכמה בחינות: ראשית, היא רוצה לשמור על יציבות מחירים. אינפלציה גורמת לחוסר ודאות בכל הקשור לכסף שלכם ולכן הבנק עושה שימוש בריבית בנק ישראל כדי לשמור על ערכו.

איך מחליטים מתי המחירים יציבים?

הממשלה קובעת יעד לעליית המדד. כפי שהבנתם במאמר הזה, היעד נע בין 1-3 אחוז. הוא משנה את הריבית בהתאם לתחזיות שהוא קבע. כל עוד המחירים עומדים ביעד שנקבע, הנגיד לא יפעל לשינוי הריבית. 

נכון ל-2022 שיעור הריבית עומד על 0.1%. שיעור ריבית הפריים, שמורכב משיעור הריבית+1.5% הוא 1.6%. מכאן שהריבית היא לא רק נגזרת שמשפיעה על המדד, אלא גם על נוטלי המשכנתאות, ועוד.

ההבדל בין מדיניות מוניטרית למדיניות פיסקלית

לפני שנסביר מה ההבדל העיקרי בין שתיהן, ראוי להתייחס למה שדומה בניהן. ובכן, שתיהן באות לממש יעד כלכלי וחברתי כמו תעסוקה מלאה, צמיחה, יציבות המחירים במשק, הביטחון הכלכלי של האזרחים ועוד.

כשהממשלה, האוצר או בנק ישראל רוצים לבחון באיזה מדיניות לנקוט, הם בוחנים קודם כל את ההשקעה על המשתנים שהזכרנו קודם. הם רוצים לדעת מה תהיה ההשפעה על שיעור הריבית שמשליכה על נושאים רבים אחרים במשק. רמת התעסוקה והצמיחה חשובים מאוד בהיבט הזה.

ההבדל הוא שמדיניות מוניטרית מנותבת באמצעות שליטה של בנק ישראל על היצע הכסף ושערי הריבית. מדיניות פיסקלית מושפעת מגודל התקציב ושינוי במסים.

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה