עסקת החלף (SWAP) היא סוג של חוזה בין שני צדדים (בעיקר חברות ועסקים) המאפשר לגדר סיכונים ולייצר רווחים באמצעות החלפת מגוון מכשירים פיננסיים. אז למה מבצעים אותה והאם זה משתלם לחברות שמבצעות אותה? הנה כל הפרטים.

ידיים מושיטות מזומינים

עסקת החלף יוצרת לרוב "WIN WIN SITUATION" | צילום: Christian Dubovan


עסקת החלף (סוואפ, או באנגלית: SWAP) נחשבת לסוג של נגזר פיננסי. למעשה, מדובר בחוזה שבאמצעותו שני צדדים מחליפים את תזרימי המזומנים או ההתחייבויות משני מכשירים פיננסיים שונים.

עסקאות סוואפ רבות מכילות אג"ח, אבל ישנם מגוון מכשירים וסוגי תזרימי מזומנים. בדרך כלל, אחד התזרימים בעסקת סוואפ הוא קבוע. השני משתנה ומבוסס על מדד או על מטבע כלשהו.

סוג עסקת הסוואפ הנפוץ ביותר הוא החלפת ריבית. החלפות בין מכשירים כמו ריבית אינן נסחרות בבורסות ומשקיעים קמעונאיים אינם עוסקים כמעט בהחלפות.

העסקאות הללו נעשות "מעבר לדלפק", בעיקר בין עסקים ומוסדות פיננסיים.

דוגמא לעסקת SWAP

בעסקת סוואפ שמבוססת על החלפת ריבית, הצדדים מחליפים תזרימי מזומנים המבוססים על סכום קרן וריבית. המטרה היא לקבל הגנה מפני סיכון ריבית.

נניח שחברה מסוימת מכרה אג"ח במיליון דולר לחמש שנים, עם ריבית שנתית משתנה שמבוססת, נניח, על ריבית הלייבור בתוספת של 1.5%.

הלייבור באותה תקופה עומד על 2.5% ולכן הנהלת החברה חרדה מעליית הריבית בעקבות אירועים שונים בשוק, מה שיכול לגרום להפסד משמעותי.

ההנהלה מוצאת חברה אחרת שמוכנה לשלם, תמורת סכום של מיליון דולר, את ריבית הלייבור ועוד 1.5%. כך, החברה למעשה מוגנת מפני שינויים בריבית.

אם עסקה אחת תעלה, אחת תרד באותו שיעור. ולהפך. כלומר, גם אם החברה תפסיד מהעסקה מול החברה השנייה והריבית שתקבל תהיה נמוכה יותר בפועל, היא תהיה מוגנת בעסקה הראשונה.

איזה עסקאות SWAP נוספות קיימות?

עסקאות החלף קיימות כמעט בכל תחום. עסקת סוואפ יכול שתהיה בהחלפה של סחורות, מט"ח ואפילו החלפת תשואה בעסקאות מסוימות.

החלפות סחורות, למשל, יכולה להיות במסגרת עסקת נפט גולמי (עסקה נפוצה מאוד).

עסקת מטבעות מכילה בדרך כלל החלפה של מטבעות כמו הדולר והיורו. פעמים רבות, כמו בעסקת הפרשים NDF למשל, היא כוללת מטבעות פחות מוכרים ממדינות שהמטבע שלהן לא נסחר מחוץ למדינה. 

עסקת מט"ח יכולה להיות גם בין רשויות שלטון. בעבר, הבנק הפדרלי בארה"ב החליף מטבעות מול הבנקים המרכזיים באירופה. המטרה הייתה לייצב את האירו שירד בערכו בשל המשבר הכלכלי ביוון.

איך עסקה כזאת באה לידי ביטוי עוד בעולם הריביות? בשוק המשכנתאות למשל. מה זה אומר? אדם מסוים חושב שהריבית שלקח במשכנתא, שהינה ריבית קבועה, תעלה בעתיד. צד ב' חושב שהיא תרד והוא מחזיק במשכנתא עם ריבית צמודה. כל אחד מסכים לקחת את ההתחייבויות של האחר בהנחה שהעסקה שלו טובה יותר.

עסקת SWAP בעולם המט"ח

הנה דוגמא טובה לעסקת מט"ח: אדם עושה עסקה עם אדם אחר, במסגרתה הוא מעביר לו מטבע (דולר למשל) תמורת מטבע אחר (יורו, ין או שקל למשל).

כך, כל צד יכול לגדר את הסיכונים שלו על ידי החלפת המטבע בתאריך ובמחיר קבוע מראש. בכך, השניים מבטלים את סיכון הריבית או את שינוי שער המטבע.

במילים פשוטות, כל צד מעוניין להחליף מטבע בשל הנחה שערך המטבע והריבית שלו עלולים להשתנות.

כאמור, עסקות SWAP הפכו לנפוצות מאוד בעידן המודרני, זאת כחלק מהניסיון לגדר את ההשקעות של חברות רבות ברחבי העולם. עולם הריביות, האג"ח והמט"ח הם כלי חשוב במשחק הזה, אבל קיימים נגזרים נוספים שבמסגרתם אפשר לערוך עסקאות החלף.

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה